Solchiaro Point, Napoli, Italy


100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0253.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0253.JPG
55.03 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0254.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0254.JPG
108.46 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0255.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0255.JPG
110.59 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0256.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0256.JPG
107.73 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0258.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0258.JPG
45.58 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0259.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0259.JPG
58.74 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0260.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0260.JPG
113.88 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0262.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0262.JPG
114.44 KB
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0265.JPG
100807_SolchiaroPoint_100807_SolchiaroPoint_PICT0265.JPG
104.41 KB

Created by IrfanView